Avfallscirkeln sluts

Allt insamlat avfall packas om för att så miljösmart som möjligt skickas till rätt hanteringsanläggning. Stora mängder blir bränsle vid produktion av värme och el. En hel del materialåtervinns. Mat- och trädgårdsavfall komposteras, och en sista, mindre mängd deponeras. För att inse återvinningens fulla nytta är det viktigt att känna till de resurser vi utvinner ur vårt avfall.

 

 

metallMETALL kartongKARTONG & WELLPAPP
brannbartBRÄNNBART
icke_brannbartICKE BRÄNNBART
tidningarPAPPER & TIDNINGAR
elavfallEL-AVFALL
glasGLAS plastPLAST farligt_avfallFARLIGT AVFALL
matavfallMATAVFALL & TRÄDGÅRDS-AVFALL
batterierBATTERIER medecinerMEDICINER
dojorDOJOR, DÄCK OCH ANDRA SAKER


 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår