Så hanteras … Batterier

De insamlade batterierna sorteras efter kemiskt innehåll. Av de batterier som klassas som miljöfarliga innehåller merparten bly, nickelkadmium eller kvicksilver. Dessa batterier transporteras till olika specialistanläggningar i landet för återvinning, och i vissa fall förvaring.

Räknat i kilo hamnar, inte helt oväntat, blybatterier i topp. Varje år skickas 33 000 ton blybatterier från Sveriges alla hörn till Boliden Bergsöe i Landskrona. Här utvinns blyet, för att därefter användas som råvara i nya batterier. Den värme som alstras i processen utnyttjas som fjärrvärme i regionen.

De 150 ton nickelkadmiumbatterier som samlas in varje år hamnar hos SAFT i Oskarshamn. Här utvinns nickel för stålindustrins räkning, medan kadmiumet används till nya batterier. Slutligen skickas allt större mängder inlämnade kvicksilverbatterier till Sydkraft SAKAB i Kumla. Eftersom riksdagen beslutat att kvicksilver inte ska återinföras i kretsloppet, läggs dessa batterier i säkert förvar i väntan på att en slutgiltig förvaringsplats ska stå klar år 2015.

Återstår gör de icke-miljöfarliga batterierna. Tack och lov utgör de 90 procent av alla sålda batterier. Å andra sidan var det länge ingen som återvann dem. Totalt pratar vi 10 000 ton batterier som lades i deponi. Men den 1 januari 2009 hände det stora saker. Äntligen infördes ett batteridirektiv som säger att alla batterier ska återvinnas. Cirkeln är sluten!

Lite statistik:

  • År 2007 översteg antalet insamlade kvicksilverbatterier antalet sålda med 41 %
  • 98 % av alla blybatterier som säljs i Sverige samlas in, de flesta har suttit i ett fordon
  • År 2007 samlades det in 1 660 ton småbatterier i Sverige, varav 60 ton i SÖRAB-regionen

Länkar:

Boliden – Information om batteriåtervinning
SAFT AB – Företag som hanterar nickelkadmiumbatterier
SAKAB – Företag som behandlar farligt avfall
Batteriinsamlingen – Om insamling och återvinning av batterier
Batteriregistret – Information om producentansvar på batterier

 

ta_en_vanda

TA ETT NYTT VARV I KRETSLOPPET

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår