Så hanteras … Brännbart

Merparten av allt avfall som samlas in hanteras som brännbart. Här hamnar uttjänt returpapper, trä och brännbart avfall från återvinningscentralerna, hushållens soppåsar samt delar av industrins avfall. Totalt handlar det om 4 470 000 ton avfall som, efter att ha krossats eller flisats, fraktas till förbränningsanläggningar runt om i Sverige.

Vid förbränningsanläggningarna utvinns energin i avfallet, genom att använda det som bränsle i produktion av el och fjärrvärme – vilket är betydligt miljösmartare än att elda med kol och olja. Efter förbränningen återstår alltid en mängd slagg. Vid flera av anläggningarna sorteras metallerna ut för återvinning, varpå resten utnyttjas som konstruktionsmaterial vid bland annat vägbyggen.

Trots att vi slänger allt större mängder brännbart avfall, har förbränningsanläggningarna minskat sina utsläpp av föroreningar. De senaste 20 åren har, till exempel, utsläppen av dioxiner minskat med 99,3 procent, motsvarande siffra för kvicksilver och andra tungmetaller är 99 procent.

Utvinningen av energi ökar, å andra sidan, snabbt. År 2007 genererade svensk avfallsförbränning 13,6 Terawattimmar – en ökning med 19 procent från föregående år. I dessa ryms en elproduktion som motsvarar den från vindkraften. Dessutom får vi tillräcklig fjärrvärme för att täcka årsbehovet i 810 000 villor. Vårt brännbara avfall kommer alltså i retur till våra eluttag och element. Cirkeln är sluten!

Lite statistik:

  • Ur det avfall SÖRAB skickar till förbränning utvinns varje år 460 gigawattimmar
  • När energibehovet sjunker kan SÖRAB lagra upp till 20 000 balar brännbart avfall
  • 85 % av allt avfall som förbränns har förnybart ursprung

Länkar:

Svensk Fjärrvärme AB – branschorganisation för producenter av bl a fjärrvärme
CEWEP – Organisation som arbetar med energiutvinning av avfall
Återvinningsindustrierna – Organisation för företag inom avfall och återvinning
Bureau of International Recycling – Internationell återvinningsorganisation
Energimyndigheten – Verkar för en hållbar energianvändning

 

 

ta_en_vanda

TA ETT NYTT VARV I KRETSLOPPET

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår