Så hanteras … El-avfall

I Sverige ansvarar producenterna för insamling och återvinning av el-avfall. Branschen sköter detta genom sitt gemensamma servicebolag El-Kretsen som år 2007 hämtade 160 100 ton el-avfall från ett 1 000-tal insamlingsplatser i hela landet. El-avfall består till 99 procent av återvinningsbart material. Men innan det kan tas till vara, måste den sista procenten miljöfarliga ämnen plockas ut. Därför börjar hanteringen av vårt inlämnade el-avfall vid speciella förbehandlingsanläggningar.

Så snart kvicksilver, bly, nickel och alla andra skadliga ämnen är borta, påbörjas ett återvinningsarbete som ger både guld och silver. Men listan är längre än så. Ur de tolv miljoner glödlampor som samlas varje år utvinns glas, bly, metaller och wolfram. Vitvaror bidrar med rostfritt stål och järn. Aluminium hämtas ur datorer, faxar och kopieringsmaskiner. Koppar finns i rejäla mängder i princip alla elektriska apparater.

Ädelmetallerna då? Jodå, de hittar vi i kretskorten på mobiltelefoner och datorer. Ur ett ton mobiltelefoner kan man bland annat utvinna 150 gram guld och tre kilo silver. Inte illa. Bortsett från att vi fortfarande inte har lärt oss att lämna in våra avlagda mobiltelefoner. Bara en av sju hamnar rätt. Allra mest slarvas det i Stockholmsområdet. Bättring kräfves! Hur som helst, metallerna som utvinns ur vårt el-avfall smälts ned och renas, innan de blir råvaror till nästa generation elektroniska prylar. Cirkeln är sluten!

Lite statistik:

  • Ur de glödlampor vi lämnar in återvinns varje år 12 000 kilo bly
  • År 2007 lämnade Svensson in 17,4 kilo el-avfall per person, SÖRAB-Svensson ”bara” 16 kilo – Kom igen!
  • El-Kretsen hjälper 1 200 företag att klara producentansvaret gällande el-avfall

Länkar:

El-Kretsen – Servicebolag för insamling och återvinning av el-produkter
elretur – System för insamling och återvinning av el-produkter
Stena Metall – Företag som återvinner metaller, el-avfall m m
Svensk Freonåtervinning – Företag som återvinner freon ur bl a vitvaror
Centrum för optimal resurshantering av avfall – För miljövänlig avfallshantering

 

ta_en_vanda

TA ETT NYTT VARV I KRETSLOPPET

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår