Så hanteras … Farligt avfall

Varje gram farligt avfall som når samhället är ett gram för mycket. Det tycker EU också. Så den 1 juni 2008 trädde den nya kemikalielagen REACH i kraft. Den innebär att industrin måste bevisa att deras produkter inte skadar oss eller vår miljö. Liksom att farliga ämnen så snart som möjligt ska ersättas med mindre farliga. Men än så länge finns det tillräckligt med farligt avfall i omlopp för att vi ska kunna lämna in tre kilo per person och år.

Hanteringen av farligt avfall inleds med sortering och ompackning efter innehåll. Därefter skickas det vidare till specialiserade anläggningar för deponering, förbränning eller återvinning. Till det som läggs i förvar – eller deponi – hör tungmetaller och svårbehandlat farligt avfall. Men i takt med att reglerna för vad som får deponeras hårdnar, har fokus alltmer riktats mot utveckling av nya metoder för återvinning.

Giftiga kemikalier slutar ofta i förbränningsanläggningar. För att oskadliggöra dessa krävs ofta extremt höga temperaturer, ibland upp mot 1 500 grader. Energin som alstras vid förbränningen tas hand om och används som el och fjärrvärme. Direkt återvinning av farligt avfall, handlar annars i första hand om metallinnehållet. Metall och glas i glödlampor hamnar i nya ljuskällor. Metaller i färgburkar och andra behållare, tillvaratas efter rening i en frysprocess. Och bly och kadmium används vid batteriproduktion. Cirkeln är sluten!

Lite statistik:

  • 8 av 10 svenskar vet inte hur farligt avfall tas omhand. Alltså tillhör du numera en minoritet
  • Farligt avfall utgör 0,9 % av allt hushållsavfall
  • Innehållet i glödlampor kan återvinnas till 97 %

Länkar:

Svensk Freonåtervinning – Företag som återvinner freon ur bl a vitvaror
SAKAB – Företag som behandlar farligt avfall
Kemikalieinspektionen – Tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontroller
Naturskyddsföreningen – Ideell organisation som verkar för en bättre miljö
Miljömålsportalen – Sveriges miljökvalitetsmål och arbetet för att nå dem

 

ta_en_vanda

TA ETT NYTT VARV I KRETSLOPPET

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår