Så hanteras … Glas

Året var 1994. Då infördes en lag om producentansvar för förpackningar. Regeringens återvinningsmål för glasförpackningar sattes till 70 procent. I dag återvinns över 95 procent. Med det ligger vi i topp bland världens länder. Heja Sverige! Ännu bättre blir det med tanke på att glas kan återvinnas hur många gånger som helst.

Själva återvinningsarbetet då? Så här går det till. Från återvinningsstationen körs glaset till ett så kallat mellanlager i din kommun. Därifrån transporteras det vidare till Svensk Glasåtervinning i Närke. Där sorteras och krossas glaset för att användas som ny råvara. Men ska processen fungera måste glaset vara rent och fritt från främmande material. Så kasta aldrig något annat än hela glasförpackningar i återvinningsstationens glasbehållare. Dricksglas och fönsterskärvor ska läggas väl inpackade i soppåsen – eller tas till återvinningscentralen.

Drygt 60 procent av det återvunna glaset, så kallat returglas, används till nya glasförpackningar. Ett annat område som vuxit snabbt under senare år är produktion av glasull – vilket används som isoleringsmaterial. I dag kommer cirka 30 procent av glaset tillbaka som glasull. Självklart har man också hunnit utveckla en metod för återvinning av glasull, genom vilken glasullen blir till – gissa vad – glas igen. Cirkeln är sluten!

Lite statistik:

  • I Sverige lämnar vi in över 95 % av allt glas till återvinning
  • Varje svensk lämnar i snitt in 18,2 kilo glas per år.
    I SÖRAB-kommunerna lämnar vi 21,7 kilo – Bra jobbat!
  • I dag återvinns 25 procent av glaset i TV-apparater och datorer

Länkar:

Glasbanken – Samlar in och materialåtervinner glasförpackningar
Återvinningsindustrierna – Organisation för företag inom avfall och återvinning
PRO Europe – Organisation för insamling och återvinning av förpackningar
Bureau of International Recycling – Internationell återvinningsorganisation
Centrum för optimal resurshantering av avfall – För miljövänlig avfallshantering

 

ta_en_vanda

TA ETT NYTT VARV I KRETSLOPPET

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår