Så hanteras … Icke brännbart

När allt som kan återvinnas eller förbrännas sorterats ut, återstår en mängd icke brännbart avfall. I den här kategorin hamnar hushållsavfall som spegelglas, porslin och gipsprodukter. Likaså industriavfall från bland annat förbränningsanläggningar och reningsverk. Återvinningsarbetets framsteg gör att mängden icke brännbart avfall minskar snabbt, och i SÖRAB-regionen placeras numera bara några få procent av hushållsavfallet i deponi.

Deponi är det närmaste vi kommer gamla tiders soptippar. Men där tipparna var växande sopberg som i bästa fall täcktes över för att hålla fåglar borta, är dagens deponier avancerade anläggningar som kräver stor kunskap. Här sorteras avfallet efter hur det påverkar miljön, och placeras därefter i förvaring i olika celler. Här bryts avfallet sakta ned, och börjar då, som extra bonus, avge biogas som kan användas som el och värme.

Deponier innebär å andra sidan att stora mängder föroreningar samlas på en liten yta. Det medför i sin tur till exempel bildandet av lakvatten – det vill säga vatten som runnit genom, och förorenats av gifterna i avfallet. Lakvattnet kan visserligen renas. Men av nödvändighet har reglerna som omger deponering – och vad som får deponeras – blivit allt striktare. Om det kan bidra till att göra verklighet av mångas nollvision kring deponi återstår att se.

SÖRAB driver sedan 1995 deponi- och behandlingsanläggningen Löt i Vallentuna. Här tas biogasen omhand och används som värme i närliggande fastigheter och el som säljs till Vallentuna elverk. Från den numera nedlagda soptippen på Hagby används gasen till värme i bostadshus och gallerian i Täby centrum. Vårt icke brännbara avfall kommer alltså – åtminstone delvis – i retur till våra eluttag och element. Cirkeln är sluten!

Lite statistik:

  • Perioden 1998-2007 minskade mängden deponerat hushållsavfall i Sverige med 82 %
  • Ur SÖRABs deponier utvanns 1 523 486 m³ biogas år 2007
  • Av denna biogas blev det 4 100 MWh fjärrvärme och 810 MWh el

Länkar:

Löt – Läs mer om SÖRABs deponi i Vallentuna
Avfall Sverige – Branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning
Centrum för optimal resurshantering av avfall – För miljövänlig avfallshantering
Hållbar avfallshantering – Forskning för en mer hållbar avfallshantering
Kemikalieinspektionen – Tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontroller

 

ta_en_vanda

TA ETT NYTT VARV I KRETSLOPPET

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår