Så hanteras… Kartong & Wellpapp

För både kartonger och wellpapp – vågformad papp omgivet av pålimmat papper – gäller producentansvar. Det betyder att alla som tillverkar förpackningar måste ha strategier för insamling och återvinning av sina produkter. Därför har producenterna bildat det gemensamma företaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som i dag hämtar pappersförpackningar och wellpapp från flera tusen återvinningsstationer runt om i landet. Det insamlade materialet sorteras och packas i balar om ett halvt ton, innan det transporteras till olika återvinningsanläggningar.
 
I Sverige produceras varje år närmare 350 000 ton wellpapp. Av dessa lämnas cirka 84 procent i retur. Det är långt över det nationella målet, men inte tillräckligt för att täcka wellpappfabrikernas behov. Därför tvingas vi alltjämt köpa stora mängder från utlandet. Wellpapp är föredömligt enkelt att materialåtervinna, och hela 77 procent av allt inlämnat wellpapp används i nya wellådor. Ytterligare en stor andel förbränns till fjärrvärme, medan bara några få procent hamnar i deponi.

Pappersförpackningar skickas till Örebro kartongbruk eller Fiskeby Boards kartongfabrik i Norrköping. Här löses förpackningarna upp till pappersfibrer som sorteras efter kvalitet. Slitna fibrer hamnar i förbränningsanläggningar, där de energiåtervinns till el och fjärrvärme. Lite piggare fibrer pressas samman till ny kartong. Och det går undan, enbart vid Fiskeby Board tillverkas varje dag 1 687 200 kvadratmeter kartong. Den nya kartongen körs därefter till förpackningsproducenter, som använder den till nya pappersförpackningar. Cirkeln är sluten!

Lite statistik:

  • Kartong kan återvinnas upp till fem gånger, den sista vändan brukar den hamna i ägghyllan
  • Varje år återvinns svenska pappersförpackningar motsvarande en miljon träd
  • Var tredje pappersförpackning i livsmedelaffären har tillverkats av återvunna förpackningar

Länkar:

Fiskeby Board – Företag som återvinner kartong
REPA – Organisation inom Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Återvinningsindustrierna – Organisation för företag inom avfall och återvinning
PRO Europe – Organisation för insamling och återvinning av förpackningar
Wellpapp – Mer läsning om wellpapp

 

ta_en_vanda

TA ETT NYTT VARV I KRETSLOPPET

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår