Så hanteras … Medicin

Medicin kan vara bra för kroppen. Men om den hamnar fel, till exempel ute i naturen så kan den orsaka stor skada. Alltför ofta kastas överblivna läkemedel i soporna, hälls ut i vasken eller spolas ner i toaletten. Och det är inte bra! Våra reningsverk klarar ofta inte att rena avloppsvattnet från våra vanliga mediciner som antibiotika, smärtlindrande och inflammationshämmande preparat. Medicinresterna sprids till sjöar, mark, grund- och dricksvatten – något som i sin tur påverkar miljön, djur och växter.

Alla former av läkemedel som du vill bli av med, ska du lämna till apoteket. Det gäller även produkter som till exempel hormonplåster och inhalatorer. Apoteket tar också emot kanyler förutsatt att de ligger i de behållare som delas ut gratis till användare. Kanylerna förstörs därefter genom förbränning. Medicinerna går från apoteket till särskilda förbränningsanläggningar, där de bränns under kontrollerade former och rökgasen renas innan den släpps ut. Askan läggs därefter på godkända deponier.

Vad gäller medicinförpackningar så kan de återvinnas på samma sätt som andra förpackningar du använder i vardagslivet. Och du ska alltså hantera dem på samma sätt. Om du är osäker på hur du ska sortera kan det vara bra att du kontaktar din kommun, eftersom reglerna skiljer sig mellan olika kommuner.

Lite statistik:

  • I Sverige finns närmare 1 000 apotek och nästan lika många ombud.
  • 2007 såldes i Sverige läkemedel i ungefär 150 miljoner förpackningar.
  • År 2006 kasserade sjukhusen i Stockholm läkemedel för mer än 45 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka tio procent av de läkemedel som köptes in.

Länkar:

FASS –Information om hur olika mediciner påverkar vår miljö
Apoteket – Läs mer om Apotekets miljöarbete
Apoteket – Läs ännu mer om Apotekets miljöarbete

 

ta_en_vanda

TA ETT NYTT VARV I KRETSLOPPET

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår