Ta en tripp till…Soppåsen

– Bra och praktisk. När vi gör rätt.

Ett bra inslag i återvinningssystemet är att du inte ska behöva kånka iväg med ditt avfall längre än nödvändigt. Och det närmaste uppsamlingskärlet har du i ditt eget hem: Soppåsen. Här slänger du allt som inte kan återvinnas, återanvändas eller är farligt och därför måste sorteras på annat sätt.

När du knutit soppåsen och lagt den i sopkärlet, hämtas den av en renhållningsentreprenör. Boende i småhus väljer själva hur ofta kärlet ska tömmas. I flerbostadshus är det fastighetsägaren som fattar beslutet. Soppåsarna transporteras därefter till en omlastningsstation där de komprimeras och packas i stora containrar. Detta för att minska antalet transporter till förbränningsanläggningarna, där avfallet används som bränsle i produktion av el och fjärrvärme.

Att soppåsen bränns, betyder å andra sidan att vi måste vara medvetna om vad vi inte får slänga däri. Det gäller i synnerhet batterier, farligt avfall, elektronik och andra produkter som kan innehålla farliga ämnen. Dessa måste sorteras och lämnas in på anvisade ställen.

Vad du däremot kan slänga i soppåsen är matrester och annat organiskt avfall som naturen själv kan bryta ned. Samtidigt gör just nedbrytbarheten kompostering eller rötning till ett betydligt bättre alternativ i detta fall. Så har du möjlighet att ställa en kompost i trädgården eller få ett separat kärl för matavfall: Ta den!

Bonusfakta:

Ibland gör vi på SÖRAB plockanalyser av soppåsarna. Det betyder att vi sprättar upp en herrans massa soppåsar för att granska innehållet. Senast konstaterade vi att 30 procent egentligen hörde hemma i återvinningsstationerna. Det innebär att 30 000 ton råvaror per år eldas upp i onödan. Ett resursslöseri som dessutom kostar oss 27 miljoner kronor!

Nästa steg i kretsloppet:

Innehållet i soppåsen hanteras som:

brannbartBRÄNNBART


 

Länkar:

Sophämtning i SÖRAB-kommunerna – Så sköts sophämtningen där du bor
SITA – Företag som samlar in hushållsavfall i vissa SÖRAB-kommuner
Ragn-Sells – Företag som samlar in hushållsavfall i vissa SÖRAB-kommuner

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår