Avfall på export - Sopor under mattan

Varje år producerar världen tiotals miljoner ton el-avfall. 80 procent av dem hamnar i Asien, 70 procent i Kina. Återvinningsarbetet utförs för hand utan tillräckliga säkerhetsarrangemang. Och det är långt fler än arbetarna som drabbas. I den kinesiska staden Guiyu visade en studie att 82 procent av barnen under sex år lider av blyförgiftning. Ett närliggande vattendrag uppvisade syraliknande ph-värden.

Nya, internationella avtal har förbättrat situationen, men läget är fortfarande långt från acceptabelt. Frågan är vilka följder denna avfallsdumpning för med sig på kort och lång sikt? Både för de länder som dumpar, och de som tar emot avfallet? Och varför hörs inte högre protester mot denna ohållbara avfallshantering? Bryr vi oss kanske mindre ju längre bort den äger rum?

Uppgift

Nivå 1 – Export av el-avfall i dag och i framtiden

Beskriv varför vissa länder handlar med el-avfall, vilka följder denna handel fått och kan få? Diskutera även hur ansvaret för hantering av el-avfall bör utvecklas för att skapa en hållbar framtid, liksom hur politiker, företag, media och vi konsumenter kan bidra till att driva utvecklingen i rätt riktning.

Nivå 2 – Så ser vi på export av el-avfall

Ge en överblick av hur svenska media, medborgare och politiker ser på export av el-avfall. Hur väl sammanfaller den allmänna synen på export av el-avfall i jämförelse med regler, avtal och hur det fungerar i praktiken?

Att börja fundera kring!

Hur ser exporten av el-avfall ut i praktiken?

  • Vilka länder exporterar respektive importerar mest el- avfall?
  • Hur påverkas miljö och människor i områden som tar emot så mycket el-avfall?

Vilka regler och avtal finns för export av el-avfall?

  • Vilka internationella avtal gäller för sluthantering och export av el-avfall?
  • Vilka regler gäller i Sverige för hantering av el-avfall?

Vad anser media, politiker och allmänheten om export av el-avfall?

  • Hur speglar media den export av el-avfall som pågår?
  • Vilka åsikter framförs i politiken, på Internet och i andra forum?

Förslag till Presentation

Videoprogram
Webbplats
Paneldebatt

Första steget
Google – Sök på Kina + Elavfall så är du igång
Sesam – Webbplats som samlar nyheter från de flesta svenska media
Lagen.nu – Svensk förordning om gränsöverskridande transporter av avfall
El-Kretsen – Företag som arbetar med återvinning av svenskt el-avfall

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår