Sopsortering - Vinst varje gång

Det har hänt en hel del inom avfallshanteringen. Från att ha slängt ut soporna genom fönstret, kan vi i dag ta vara på merparten av de resurser vårt avfall innehåller. Sköter vi våra kort finns det mycket att vinna: Energibesparingar, minskad åtgång på naturresurser, färre utsläpp. Och självklart en hel del pengar, i många branscher betraktas råvarorna i avfallet som hårdvaluta.

Men hur stora är egentligen dessa förtjänster i siffror? Vad betyder det i praktiken om du lämnar in alla dina plastförpackningar? Eller om du lämnar alla dina gamla kläder till second hand? Fundera på hur du värderar dessa vinster – och om du lever därefter. Det är faktiskt inte helt givet, vi har ju redan i ”Batterholken” läst om 18-30-åringar och batteriåtervinning. Nästa, och betydligt viktigare fråga är hur vi ska bli bättre på de punkter som betyder mycket för oss?

Uppgift

Nivå 1 – Ett litet steg för människan

Gör en egen rangordning över vikten av de vinster olika slags avfallshantering medför. Kartlägg därefter dina egna sopsorteringsvanor. Analysera hur dina vanor påverkar miljön, jämför resultatet med din inledande rangordning, och beskriv hur du bör ändra beteende för att leva som du lär.

Nivå 2 – För miljön – i tiden

Analysera hur stora andelar av de olika avfallsslagen vi svenskar lämnar in, samt vilka konkreta vinster och besparingar detta ger. Väg resultaten mot varandra och motivera hur du anser vi bör utveckla våra sopsorteringsvanor för att närma oss det hållbara samhället.

Att börja fundera kring!

Vilken miljöpåverkan har avfallshanteringen?
  • Vilka är de vanligaste formerna av miljövinster inom avfallshantering?
  • Hur stora är dessa miljövinster i siffror?
Vad är viktigt för oss när vi sopsorterar?
  • Vad anser svenskarna är viktigt då de tycker till om miljöarbete?
  • Vilka vinster ger de avfallsslag svenskarna är duktiga på att lämna in?
Hur sopsorterar du själv?
  • Vilka avfallsslag lämnar du normalt in till återvinning?
  • Vad beror det på att du lämnar in just dessa avfallsslag?

Förslag till Presentation

Uppsats
Utställning
Paneldebatt

Första steget

Sopor.nu – Information om det mesta som rör avfallshantering
Avfallsstatistik – Svensk avfallshantering i siffror
SÖRAB undersökning – Så ser hushållen på sopsortering
SÖRAB undersökning, i siffror – Statistik från SÖRABs undersökning
YTV – Finska miljötips på svenska

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår