Avfallstrappan blir högre - Dags att tänka om

I dag talar många om avfallstrappan: Minimera, Återanvänd & Återvinn (Reduce, Reuse & Recycle), som bygger på EU:s prioritering för hur samhället ska hantera sitt avfall. För dig och mig innebär den att vi bidrar till en bättre miljö genom att – i tur och ordning – konsumera klokare, slänga mindre och sopsortera bättre. Och faktum är att vi börjar lära oss, även om alltför få av oss gjort det till en vana.

Men långt innan alla hunnit ta till sig och leva enligt avfallstrappan, talar experterna om att lägga till ett fjärde steg: Re-think. Alltså att vi ska börja se avfallsfrågan på ett helt nytt sätt, och det redan i produktionsleden. Bra, javisst! Men hur snabbt kan utvecklingen egentligen gå för att vi ska hänga med?

Uppgift

Nivå 1 – Så kan vi skapa ett större engagemang

Beskriv hur vi kan behålla och öka vårt engagemang i avfallsfrågan i framtiden. Vilka budskap, förutsättningar och andra faktorer behövs? Diskutera vilka som har ansvar för att utvecklingen fortsätter att gå mot det hållbara samhället.

Nivå 2 – Avfallshantering i framtiden

Beskriv en tänkbar utveckling av svensk avfallshantering. Var kommer fokus att ligga, hur kommer tekniken att utvecklas och vilka målsättningar är realistiska? Ta avstamp i hur avfallshanteringen och vår vilja att bidra till en bättre miljö utvecklats fram till i dag.

Att börja fundera kring!

Hur har svensk avfallshantering utvecklats genom åren?
  • Hur har synen på, och målen kring avfallshantering utvecklats genom åren?
  • Hur har förutsättningarna för insamling, återvinning och återanvändning utvecklats?
Hur har vårt intresse för sopsortering utvecklats genom åren?
  • Hur har andelen sorterat avfall som lämnas in utvecklats?
  • Hur har våra prioriteringar gällande avfallsfrågor förändrats?
Vad avgör nivån på vårt intresse av avfall?
  • När har vårt intresse för avfallshantering varit som störst?
  • Vilka samtida omvärldsfaktorer kan detta engagemang kopplas till?

Förslag till Presentation

Uppsats
Radioprogram
Föredrag

Första steget

EU och avfallshantering – Dokument kring EU:s föreskrifter om avfallshantering
Återvinning i politiken – Motion till riksdagen angående ökad återvinning
Miljöbarometern – Arbetet med EU:s avfallstrappa i Stockholm
Statistiska centralbyrån – Miljöstatistik från SCB
Hushållsenkät – Så ser SÖRAB-hushållen på avfallshantering i framtiden

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår